Lingise is Zeroise Law Sizomes In FohnehTik EengGLish Voeess Sownd Chahrz

Tu { Leengyz Ohr Zeeroaiz Ohr Zeeroh } Iz ( { Tu EmpTee Ohr EmpTeeyz } Ohr { Tu Koz Tu Chaengj Tu Zeeroh } ).